Huiswerkbegeleiding

Ieder kind kan leren… maar het gaat niet altijd vanzelf

Ondervindt jouw kind problemen met leren? Loopt het vast bij huiswerk en schooltaken? Ik begeleid kinderen op het gebied van o.a planning, motivatie, concentratie, faalangst of leerachterstand. Ik gebruik daarbij Ik leer leren en Ik leer anders.

Voor een uur huiswerkbegeleiding vraag ik 25 euro. Als het niet lukt op school en u heeft hierover vragen over specifiekere ondersteuning zoals bijvoorbeeld beelddenken, neem dan gerust contact op voor meer informatie.